Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig

Informació sobre la Seu Electrònica

Qué es la Seu Electrònica

    Es la direcció electrònica disponible per als ciutadans i empreses, a través de les xarxes de comuniccions per mitjà de la qual podran exercir el seu dret d'accés a la informació, servicis i tràmits electrònics de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig sense limitacions horàries i amb total seguretat.

Titularitat

     La titularitat de la Seu Electrponica és de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, el qual garantix la veracitat, integritat i actualització de la informació i servicis continguts en ella, en desplegament i execució de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrónic dels ciutadans als servicis públics i el seu Reglament de desplegament aprovat per el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre.

Motius

    La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Access Electrónic dels Ciutadans als Servicis Públics, reconeix el dret de la ciutadanía a relacionarse amb les administracions públiques per medis electrónics, y estableix l'obligació de les administracions públiques de utilitzar les tecnologíes de la informació d'acord amb les previsions d'aquesta llei, asegurant l'accés, integritat, autenticitat, confidencialitat y la conservació de les dades, informacions y servicis que gestionen en l'ambit de les seues competencies.

Ordenança reguladora

    Por tot l'anterior, l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig a aprovat:

Interrupcions del servici

     La Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig está a disposició dels ciutadans les 24 hores del día, els 365 díes de l'any, excepte en els casos d'interrupció del servici per raons tècniques o incidència imprevista. En aquest cas les ciutadans podrán continuar consultant l'informació municipal o relacionarse amb l'Ajuntament a través de su página web www.raspeig.es.

 

Normativa


Protecció de dades

    Es comunica als usuaris que totes les dades de caràcter personal arreplegats a través de la Seu Electrònica seran emmagatzemats en un fitxer automatitzat de dades, propietat de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, al que se li aplicaran les mesures de seguretat exigides en la Llei 15/99 de protecció de dades de caràcter personal i en la normativa que la desenvolupa.

     L'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en els termes establits en la citada Llei i en l'ordenança municipal d'administració electrònica.


Tornar a dalt o anar a la pàgina principal de la Seu