Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig

Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del *CSV (Codi Segur de Verificació) se li permet:
  • La verificació i acare electrònic de documents impresos.
  • L'accés a les dades ampliades de caixetins de rebuts.

Con el fin de detectar y evitar que "robots" puedan usar este servicio autorellanando el formulario, le pedimos que realize el siguiente test: